Dizenterija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

zelena stolica kod odraslih tagged posts

Dizenterija

Dizenterija

Definicija

Akutna bacilama dizenterija je infektivno oboljenje koje počinje naglo, sa bolovima i grčevima u trbuhu, prolivom i povišenom temperaturom.

Etiologija

Oboljenja izazivaju Shigele, koje su na osnovu kombinacija

biohemijskih i antigenih osobina klasificirane u četiri grupe:

  • Podgrupa A ‑ Shig.shigae – dys
  • Podgrupa B‑ Shig.flexneri
  • Podgrupa C‑ Shig.boydi
  • Podgrupa D‑ Shig.sonnei

Temperatura od 55C ubija ih za jedan sat, a dezinfekcioni rastvori do 30 minuta.

U vodi mogu živjeti tri i više dana, a u sasušenom 1 do 27 dana.

Klinička slika

Inkubacija iznosi jedan do sedam dana, ali je obično kraća od četiri dana. Bolest počinje sa bolom u trbuhu, grčevima, prolivom i povišenom temperaturom. Stolica je u početku tekuća, a nešto kasnije krvava i sluzava...

Read More

Booking airline tickets, hotels

Booking airline tickets, hotels, cars …

Rezervaija avio karata, hotela, automobila …

10% discount for booking through our portal
10 % popusta za rezervaciju preko našeg portala

Europe-Flight/Hotel Combo

Combo-Flight/Hotel/Car

Combo-Flight/Hotel/Car

ONETRAVEL.COM

ONETRAVEL.COM

ONETRAVEL.COM

ONETRAVEL.COM

Read More