Tanatologija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

zakon o mrtvozorstvu prgled lesa tagged posts

Tanatologija

Tanatologija

Tanatologija (tanatos grč. = smrt) je posebna grana sudske medicine i patologije, koja se bavi smrću (mors) i umiranjem (morior).

Agonija

To je skup svih pojava koje prethode smrti, laganoj, agonalnoj smrti (mors agonalis), kao i ubrzanoj smrti (mors accelerata). Agonija predstavlja predsmrtnu borbu, iako u većini slučajeva nema nikakve borbe, jer je mozak samrtnika opskrbljen sa malo kiseonika, pa je kora mozga u anoksiji i nema svjesnih reakcija.
Karakterističan je izraz i spoljašnji izgled samrtnika u agoniji (facies hypocratica).

  • Oči su mutne i bez sjaja,
  • čelo i lice orošeni hladnim znojem,
  • vrh nosa i usne školjke hladni i modrikasti
  • Respiracija je nepravilna, čas duboka i čujna, čas površna. Javlja se hroptanje, hropac, posljedica agonalnog edema pluća...
Read More