Potpuni presjek kičmene moždine - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

vježbe za kičmu tagged posts

Povreda vratnog dijela kičme

Potpuni presjek kičmene moždine

Povreda vratnog dijela kičme
Povreda vratnog dijela kičme

Potpuni presjek kičmene moždine uzrokuje ispad senzibiliteta za sve modalitete po tipu »nivoa«, tj. od mjesta lezije naniže. Upravo na osnovu identifikovanja ovog “nivoa” zasnivamo kliničku pretpostavku o lokalizaciji lezije. Nivo senzibiliteta u visini linije koju čine odručene ruke ukazuje na oštećenje segmenata C8-T1, nivo bimamilarne linije (linija koja prolazi kroz obje bradavice) određuje leziju segmenta T4, nivo rebarnih lukova segment T7, nivo u visini pupka T10 i ingvinalna linija određuje leziju segmenta T12.

Oštećenje vratnog dijela kičmene moždine iznad cervikalne intumescencije uzrokuje spastičnu kvadriplegiju, oštećenje u predjelu cervikalne intumescencije flakcidnu plegiju ruku i spastičnu plegiju nogu, oštećenje grudnog dijela ...

Read More
Ankilozirajući spondilitis

Ankilozirajući spondilitis

Ankilozirajući spondilitis
Ankilozirajući spondilitis

Ankilozirajući spondilitis je hronična, sistemska, upalna, reumatska bolest koja zahvaća kralježnicu i velike proksimalne zglobove, a osobito sarkoilijačni zglob.

U osnovi, hronični sinovitis uzrokuje destrukciju zglobne hrskavice, osifikaciju fibroznog prstena, fibroznu i koštanu ankilozu zgloba. Kod ovog stanja imamo negativan reumatoidni faktor.

Klinička slika

  • Križobolja zbog sarkoileitisa
  • Jutarnja ukočenost lumbosakralne kralježnice
  • Bol upalne naravi, pogoršava se mirovanjem i noću, budi bolesnika u jutrarnjim satima
  • Pogrbljenost
  • Simetrični koksitis uslijed fleksijske kontrakture kukova
  • Ankiloza kralježnice (ponekad su zahvaćeni svi segmenati kralježnice)
  • Ograničena pokretljivost

Terapija

  • Nesteroidni antireumatici (brufen, voltaren)
Read More
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test je subjektivna metoda mjerenja mišićne snage. Nekada je bilo uobičajeno da svako sljedeće mjerenje vrši isti terapeut ali se pokazalo da ako više ispitivača uradi test da se na osnovu njihovih mjerenja može naći prosječna vrijednost, čime se test objektivizira. U novije doba manuelni mišićni test je poslužio Američkoj asocijaciji za povrede kičmene moždine da ovaj test upotrijebe za Neurološku klasifikaciju povreda kičmene moždine (ASIA kriteriji) koja se u svijetu koristi od 1994 godine. Prema manuelnom mišićnom testu ocjene za mišićnu snagu su od 0 do 5.

Ocjena 0 – ...

Read More
Oko

BOLESTI STAKLASTOG TIJELA

Oko
Oko

Staklasto tijelo je homogena, transparentna, bezbojna masa u stanju koloidnog gela. Sprijeda je ograničena lećom, zonulama Zinni i cilijarnim tijelom, a pozadi retinom. S prednje strane ima udubljenje (fossa patellaris s. hyloidea) u kojem leži stražnja ploha leće. Straga staklasto tijelo podupire retinu s kojom je čvrsto vezano samo u predjelu nazubljene linije i papile vidnog živca. Veći dio staklovine čini voda, 98-99%, a ostatak su organske tvari i elektroliti te hijaluronska kiselina. U staklovini nema krvnih žila niti živaca.

Samostalne, klinički manifestne, bolesti staklovine su rijetkost. Češće, staklovina biva zahvaćena bolestima okolnih dijelova oka, osobito žilnice i cilijamog tijela.

Likvefakcija staklovine

Najčešće je pojava pri senilnoj degene...

Read More