Kateterizacija srca - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

video prikaz operacije canalis carpalis ruke tagged posts

kateterizacija srca

Kateterizacija srca

kateterizacija srca
kateterizacija srca

Kateterizacija srca je uvođenje dugih i tankih katetera kroz venu ili arteriju u srce, u dijagnostičke i terapijske svrhe.

Prvu kateterizaciju srca na čovjeku uradio je radiolog W. Forssmann 1929. godine, kada je sam sebi kroz venu ruke uveo kateter u svoje srce. Najveći doprinos fiziološkim mjerenjima ovom metodom učinili su Cournand i Richards (1941-45), retrogradnu kateterizaciju lijevog srca uveo je Zimmerman (1950), uvođenje katetera punkcijom vene i arterije Seldinger (1953), trans-septalno prolaženje kateterom iz desne u lijevu pretkomoru Ross (1959), selektivnu koronarografiju Sones (1959), djelimičnu kateterizaciju Swan i Ganz (1970), angioplasties dilataciju arterijske stenoze Gruntzig (1978) i endomiokardijalnu katetersku biopsiju Sakakibara (...

Read More