Giht – Arthritis urica - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

uzroci naglog mršavljenja tagged posts

Giht – Arthritis urica

Arthritis urica

Arthritis urica

Definicija

Predstavlja bolest sa karakterističnim taloženjem kristala mononatrijum – ureata i mokraćne kiseline u tkivima. Karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije.

Etiopatogeneza

Mokraćna kiselina je poslijednji stadijum u metabolizmu purina.

Izvori stvaranja mokraćnih kristala kod čovijeka: hrana bogata purinima i endogena sinteza purina.

Ne zna se zašto postoji hiperurikemija, niti  zašto urati imaju afinitet  prema zglobovima.

Istaloženi kristali u zglobu izazivaju  zapaljenjsku reakciju koja brzo prolazi (tipa kristalnog artritisa). Kristali su obloženi IgG; fagocituju ih fagociti,  tako fagocitovani dolaze u dodir sa lizozomima, zatim prskanje lizozoma i oslobađanje proteolitičkih enzima , što dovodi do upale...

Read More