Hronični pankreatitis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

uvecana glava gusterace tagged posts

Hronični pankreatitis

Hronični pankreatitis

Definicija

Hronični pankreatitis je kontinuirana, hronična upala gušterače koja uzrokuje razaranje egzokrinog dijela gušterače uz rezultantnu fibrozu i deficit egzokrine funkcije gušterače, a u kasnijim stadijima može voditi i do razaranje endokrinog dijela gušterače. Te promjene su ireverzibilne i vode do hronične abdominalne boli.

Etiopatogeneza

U većini slučajeva hroničnoj insuficijenciji gušterače prethode učestali napadi akutnog pankreatitisa, stoga su uzročnici isti (alkohol , kamenci , toksini , oksidativni stres ), no i genetske bolesti kao cistična fibroza i hereditarni pankreatitis mogu uzrokovati hronični pankreatitis u mlađih osoba.

Za razliku od akutnog pankreatitisa gdje se kao uzrok spominje spazam Oddijeva sfinkrera zbog alkohola, ovdje alkohol vjerova...

Read More