Paravaccinia ili Milker’s Nodule - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

unutrasnji organi coveka slika tagged posts

Paravaccinia

Paravaccinia ili Milker’s Nodule

Paravaccinia
Paravaccinia

Definicija:

Je virusna bolest koja se prenosi sa zaraženih životinja na čovjeka. Profesionalna bolest kod veterinara, mesara, stočara, muzara i sličnih zanimanja.

Patogeneza:

Bolest uzrokuje virus paravaccinae, prenosi se sa životinje na čovjeka kontaktom.

Klinička slika:

Inkubacija traje 8 do 12 dana, zatim se javljaju papule, okružene eritematoznim obručom. S vremenom se papule povećavaju. Zahvaćene su najčešće šake.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu:

  • anamneze
  • kliničke slike
  • lokalizacije

Diferencijalna dijagnoza:

Dolaze u obzir:

  • žuljevi
  • kravlje boginje
  • ecthyma contagiosum

Terapija:

Prolazi tokom 6 do 10 sedmica bez terapije...

Read More

FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE


Oplođenje (koncepcija)
Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:
 impregnaciju – prodiranje spermatozoida u jajnu ćeliju
 konjugaciju – stapanje jedara spermatozoida i jajne ćelije

U nezreloj jajnoj ćeliji broj hromozoma je diploidan kao i u ostalim ćelijama ljudskog organizma i iznosi 2 puta po 23. Sazrijevanjem jajne ćelije dešava se redukcija broja hromozoma što se ostvaruje deobama sazrevanja. Ukupno ima dve ovakve deobe.
 Prva deoba sazrevanja predstavlja mejotičnu deobu pri kojoj nastaju
o normalna jajna ćelija i
o polarno telo – veoma mala ćelija, sa vrlo oskudnom citopl...

Read More