Hyperkeratosis palmaris et plantaris - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

ujed krpelja simptomi kod pasa tagged posts

Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia

Hyperkeratosis palmaris et plantaris

Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia
Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia

Definicija:

Hyperkeratosis palmaris et plantaris cum periodonthonpathia je autosomno recesivna keratodermija udružena s periodontitisom.

Klinička slika:

Bolest karakteriše hiperkeratoza dlanova i tabana. Javlja se u 2. ili 3. godini života. Javljaju se areali hiperkeratoze s bolnim ragadama. Simptomi su jače izraženi zimi. Zbog periodontitisa ranije ispadaju mliječni i trajni zubi. Na kraju se gube svi zubi i dolazi do atrofije alveolarne kosti.

Dijagnoza:

  • klinička slika
  • histološka obrada (parahiperkeratoza, akantoza)

Terapija:

  • keratolitici
  • retinoid
Read More