Kardiomiopatije u dječijem uzrastu - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

sum na srce tagged posts

kardiomiopatija

Kardiomiopatije u dječijem uzrastu

kardiomiopatija
kardiomiopatija

Kardiomiopatije su heterogena skupina bolesti koje primarno zahvaćaju miokard. Prema definiciji to su bolesti nepoznate etiologije i nisu posljedica ishemijske, hipertenzivne, valvulvne, prirođene ili perikardne bolesti srca niti bolesti drugih organa.

Prilikom klasifikacije kardiomiopatija u djece pozivamo se na WHO (svjetsku zdravstvenu organizaciju) koja je dala 6 vrsta kardiomiopatija.

  1. Dilatacijska
  2. Hipertrofična
  3. Restrikcijska
  4. Aritmogena kardiomiopatija desnog ventrikula
  5. Neklasificirane kardiomiopatije
  6. Specifične kardiomiopatije

Prve tri spadaju u standardne kardiomiopatije.

Generalno gledajući kardiomiopatije u djece imaju gotovo istu patoanatomsku sliku kao i kod odraslih samo je razlika u etiologiji.

Dilatacijska (kongestivna) kardiomiop...

Read More