Tumori medijastinuma - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

što znači lobulirano tagged posts

Tumor medijastinuma

Tumori medijastinuma

Tumor medijastinuma

Tumor medijastinuma

Medijastinum je ispunjen masnim i vezivnim tkivom pa mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor.

Medijastinum se dijeli na:

  • Prednji medijastinum, čine ga: prednje-gornji medijastinum (ispred traheje) i prednje-donji medijastinum (ispred srca)
  • Srednji medijastinum: zona srca, traheje, velikih krvnih sudova i limfnih žlijezda
  • Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme

Klinička slika:

Primarni benigni tumori medijastinuma su asimptomatski i otkrivaju se slučajno. Kada se znaci jave, oni su posljedica veličine lokalizacije i načina rasta tumora.

  • Kompresija na traheju: dispneja i kašalj
  • Kompresija na velike bronhe: sekundarne pneumonije
  • Kompresija na v. cava superior: venski zastoj u gornjem dijelu tijela
  • Lezija n. recerensa: promuklost
  • Pritis...
Read More