Endokrini Pankreas - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

skala razine šećera u krvi tagged posts

Endokrini Pankreas

Pankreas
Pankreas

Glavna uloga endokrinog pankreasa je u regulaciji šećera u krvi. Normalne vrijednosti šećera su 3,3 – 6,1 mmol/l.  Ako nivo šećera u krvi pređe 8.33-8,88 mmol (odnosno kad pređe transportni maksimum od 320 mg/l) dolazi do pojave šećera u mokraći – glikozurija. U regulaciji šećera u krvi učestvuje simultano više hormona:

  • Diabetogeni hormoni:  STH, STH-RF, glukortikoidi, kateholamini, glukagon
  • Antidiabetogeni hormoni: Insulin, Somatostatin

Insulin: je najvažniji hormon u regulaciji šećera, a pojavljuje se u dvije forme kao veliki 81AK – proinsulin i kao 51AK – little insulin.

  • Dejstvo: utiče na permeabilitet ćelija uvećavajući u njima sadržaj masti i monosaharida i tako snižava koncentraciju šećera u krvi i povećava utilizaciju glukoze...
Read More