Malapsorpcija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

sindrom kratkog creva tagged posts

Malapsorpcija

Malapsorpcija

Malapsorpcija je pojam koji označava nedovoljnu asimilaciju hranjivih tvari uslijed poremećaja probave, apsorpcije ili transporta. Malapsorpcija obuhvaća makronutritive (npr. bjelančevine, ugljikohidrate, masti) ili mikronutritive (npr. vitamine, minerale), uzrokujući prekomjerno izlučivanje masti stolicom, manjak hranjivih tvari i gastrointestinalne simptome.

Patofiziologija

Probava i apsorpcija se odvijaju u tri faze: (1.) intraluminalna hidroliza masti, bjelančevina i ugljikohidrata pod djelovanjem enzima— žučne soli pojačavaju topivost masti u ovoj fazi; (2.) probava pomoću enzima četkaste prevlake kao i apsorpcija završnih produkata procesa probave; (3.) transport hranjivih tvari limfnim sustavom. Malapsorpcija nastaje uslijed poremećaja bilo koje od ovih faza.

Masti: ...

Read More