Anatomija kičme - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

sakralizacija kraljeŠka tagged posts

Kralježak

Anatomija kičme

Kralješnica – columna vertebralis

  • tvori osnovicu tijela
  • 33-34 kralješka, vertebrae i međukralješničke ploče(disciintervertebrales)

Kralješci

dijele se na:

  • 7 vratnih kralješaka (vertebrae cervicales)
  • 12 prsnih (vertebrae thoracicae)
  • 5 slabinskih (vertebrae lumbales)
  • 5 krstačnih (vertebrae sacrales)
  • 4-5 repnih/trtičnih (vertebrae coccygis)

Vratni kralješci

Posebno razlikujemo 1., 2. i 7. -> atlas, axis i vertebra prominens

–       tijelo kralješka (corpus vertebrae) nastavlja se u luk kralješka (arcusvertebrae) koji dijelimo na prednji (pediculuc arcus vertebrae) i stražnji dio (lamina arcus vertebrae)

–       između tijela kralješka i gornjeg zglobnog nastavka nalazi se urez(incisura vertebralis superior

–       lukovi kralješaka straga završavaju šiljastim...

Read More