Imunitet - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Ručna revizija materične duplje tagged posts

Imunitet

Imunitet

Imunitet
Imunitet

Imunitet (od lat. immunitas – olobođen od službe, poreza) je medicinski pojam kojim se označava sposobnost organizma da se odupre i odbrani od infekcija, bolesti ili neke druge biološke ili hemijske opasnosti. Imunitet funkcioniše poput mehanizma čija je uloga uspostavljanje barijera protiv patogena (virusi, bakterije, parazita), kancerogenih ćelija, štetnih molekula i otrova (npr. zmijski). Sveukupni mehanizam odbrane organizma zovemo imuni sistem.

Imunitet dijelimo na stečeni i urođeni. Urođeni imunitet dijelimo opet na pasivni i aktivni.

Pasivni imunitet

Stiče se putem transfera antitijela ili aktiviranih T-ćelija ali nije dugog vijeka; ne traje duže od nekoliko mjeseci...

Read More

Perforacija glavice ploda

Perforacija glavice ploda

Perforacija glavice ploda je akušerska operacija pri kojoj se provaljivanjem glavice, kroz otvor na zidu lobanje, odstranjuje njen sadržaj i time smanjuje obim i zapremina glavice. Na taj način omogućava se njen prolazak kroz porođajni kanal, a time postiže po majku bezopasno i bezbolno dovršenje porođaja.
Kao i ostale embriotomije, i ova akušerska operacija se danas sve rjeđe koristi. Razlog tome je napredak postignut poslednjih podina u akušerstvu...

Read More

Ručna revizija materične duplje

Ručna revizija materične duplje

Ovo je jedna od najčešćih akušerskih operacija koju mora da zna ne samo ljekar opšte prakse nego i babica koja vodi porođaj u vanbolničkom porodilištu ili u domicilamom akušerstvu.

Ova intervencija vrši se neposredno posle porođaja ili velikih abortusa posle petog meseca trudnoće. Prilikom dovršenja abortusa do petog meseca trudnoće, umjesto ručne vrši se instrumentalna revizija. Osnovna indikacija je atonično krvarenje.

Za reviziju, materične duplje porodilja se priprema kao i za ostale akušerske operacije. Porodilja dobija kratkotrajnu opštu intravensku ili inhalacionu anesteziju pa ljekar otpočne intervenciju.

 Prstima leve šake razmakne velike i male stidne usne porodilje, pa prste desne ruke, skupljene u vidu akušerske šake, dorz...

Read More