Adaptacija na povišenu temperaturu okoline - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

rucna revizija materice tagged posts

Temperatura okoline

Adaptacija na povišenu temperaturu okoline

Temperatura okoline
Temperatura okoline

Čovjek je homeotermni organizam kojem je potrebno da održava tjelesnu temperaturu u relativno uskim granicama bez obzira na promjenu temperature u njegovoj okolini. Sam ljudski organizam možemo u pogledu održavanja toplote gledati kao dvije cjeline, tj. kao jezgru (koju sačinjavaju unutrašnji organi toraksa, abdomena, vrata i glave) i koru (koju čine ekstremiteti, i omotači maloprije pomenutih dijelova tijela).

Pri tome je u interesu organizma da temperatura jezgre bude što je moguće više konstantnija, a pri tome se preko kore vrši odavanje toplote.

Čovjek se rješava viška toplote na četiri načina:

  • konvekcijom (zagrijavanje hrane, pića i vazduha koji se unose u organizam)
  • kondukcijom (zagrijavanje sloja vazduha na površini tijela)
  • znojenjem
  • zrač...
Read More

Ručna revizija materične duplje

Ručna revizija materične duplje

Ovo je jedna od najčešćih akušerskih operacija koju mora da zna ne samo ljekar opšte prakse nego i babica koja vodi porođaj u vanbolničkom porodilištu ili u domicilamom akušerstvu.

Ova intervencija vrši se neposredno posle porođaja ili velikih abortusa posle petog meseca trudnoće. Prilikom dovršenja abortusa do petog meseca trudnoće, umjesto ručne vrši se instrumentalna revizija. Osnovna indikacija je atonično krvarenje.

Za reviziju, materične duplje porodilja se priprema kao i za ostale akušerske operacije. Porodilja dobija kratkotrajnu opštu intravensku ili inhalacionu anesteziju pa ljekar otpočne intervenciju.

 Prstima leve šake razmakne velike i male stidne usne porodilje, pa prste desne ruke, skupljene u vidu akušerske šake, dorz...

Read More

Proboj materičnog zida – Perforatio uteri

perforatio uteri

perforatio uteri

Perforacija materice je povreda koja nastaje pri instrumentalnim manipulacijama u materici ili pri pokušaju provokacije pobačaja. Nju najčešće čine neuki kriminalni aborteri koji ne poznaju anatomiju ženskih polnih organa.
Perforacija materice dešava se i u bolnicama, takode najčešće pri nasilnim prekidima trudnoće ili pri kiretaži i instrumentalnoj reviziji materice kod već započetog pobačaja. Osim toga, perforacija može da se načini i pri sondiranju materice, dilataciji cervikalnog kanala, histerometriji, histerosalpinografiji i pri još nekim ginekološkim intrauterinim intervencijama.

U težim slučajevima, instrumentom ili predmetom, kojim je probijen materični zid, mogu, da se oštete i drugi organi, tanko i debelo crevo, mokraćna bešika i krvni sudov...

Read More