Emfizem pluća - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

rtg snimak srca i pluca tagged posts

Emfizem

Emfizem pluća

Definicija

Emfizem pluća definiše se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada, bez jasnih znakova fibroze. Emfizem pluća karakterišu oštećenja plućnog parenhima. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmjenu respiracijskih gasova. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloških oštećenja u acinusu. Dva najznačajnija oblika su panacinusni emfizem (acinus je oštećen manje ili više uniformno) i centroacinusni emfizem (dominantno zahvaćen središnji dio acinusa). Vrlo često oba tipa morfoloških oštećenja uočavamo u istom plućnom krilu, s tim što može da preovladava jedan ili drugi tip.

Etiopatogeneza

Procjenjuje se da u Americi 1,65 miliona ljudi boluje od emfizema pluća...

Read More