Hemoragični sindrom - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

rtg pulmo et cor tagged posts

Hemoragični sindrom

Hemoragični sindrom
Hemoragični sindrom

Čine cerebrovaskularne bolesti uzrokovane krvarenjem u moždano tkivo, epiduralni, subduralni ili subarahnoidalni prostor ili kombinaciju ovih lokacija.

Intrakranijsko krvarenje nastaje najčešće kao posljedica rupture arteriosklerotske žile koja je duže vrijeme bila izložena arterijskoj hipertenziji ili je došlo do njene ishemije nakon lokalnog stvaranja tromba. Rjeđe, uzrok može biti kongenitalna aneurizma ili druga vaskularna malformacija. Amiloidna angiopatija je sve češće uzrok krvarenja. Mikotične aneurizme, moždani udar, poremećaj krvi, kolagenoze i druge sistematske bolesti su rjeđi uzroci. Hipertenzivno moždano krvarenje je obično veliko, na jednom mjestu i potencijalno je fatalno.

Intracerebralno krvarenje (IC) može nastati na bilo...

Read More