Histocitarne bolesti kože - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

rosacea bolest kože tagged posts

XANTHOGRANULOMA JUVENILE

Histocitarne bolesti kože

XANTHOGRANULOMA JUVENILE
XANTHOGRANULOMA JUVENILE

Nastaju umnožavanejm histiocita:

  • Monociti-makrofagi CD68 (fagocitne-pjenušave i gigantske Toutonove stanice)  u krvi
  • stanice tipa Langerhans S100, CD1a
  • Bierbackove granule u tkivima (antigen-prezentirajuće).

Dijelimo ih na: Primarne (idiopatske) ili sekundarne (u hiperlipidemijama), lokalizirane ili sistemske, benigne ili maligne.

TIP1 histiocitoza Langerhansovih stanica ili Mb Hashimoto Pritzker je kongenitalna samoizlječiva retikulohistiocitoza. Solitarne lezije prisutne su već pri porodu. Javljaju se papule i nodusi koje postaju eritematozne i erodiraju. Potrebno je redovno pratiti bolesnika jer su moguće spontane regresije.

TIP2 je histiocitoza onih stanica koje nisu Langerhansove, a to su brojne kutane xanthogranuloma juvenile i ostali xanthomi.

Read More