Antiparazitni lijekovi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

prirodni lek protiv suge tagged posts

Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi
Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi se dijele u četiri grupe:

 • insekticidni i pedikulocidni lijekovi,
 • lijekovi protiv šuge,
 • fungicidni lijekovi
 • lijekovi protiv crijevnih parazita (antihelmintici)

Lijekovi iz prve tri grupe koriste se lokalno, dok se lijekovi protiv crijevnih parazita unose oralno.

Lijekovi protiv šuge

Najvažniji lijekovi protiv šuge su:

 • benzil-benzoat,
 • gama-benzenheksahlorid,
 • krotamiton,
 • sumpor

Antihelmintici

Antihelmintici su lijekovi koji se koriste za eradikaciju ili za smanjivanje broja parazita u crijevima i u tkivima.

Primjena ovih lijekova je bazirana na nekim biohemijskim i fiziološkim razlikama između parazita i stanica domaćina.

U ovu skupinu spadaju:

 • albendazol
 • bitinol
 • dietilkarbamazin
 • ivermektin
 • levamizol
 • mebendazol
 • metrifonat
 • niklosa...
Read More