Ahalazija kardije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

presavijena zucna kesa ishrana tagged posts

Ahalazija kardije

Ahalazija kardije

Ahalazija kardije
Ahalazija kardije

Definicija:

Ahalazija kardije je motorički poremećaj jednjaka, čija je karakteristika gubitak primarne peristaltike i denervacija jednjaka, te pojačani tonus donjeg ezofagealnog sfinktera koji se ne relaksira pri gutanju.

Etiopatogeneza:

Ranije se smatralo da je posljedica kardiospazma dilatiran i izvijugan proksimalni dio jednjaka. Ahalazija je najčešća između 30. i 50. godine života. Uzrok nije poznat, ali osnova bolesti je neurogena (propadanje ili pomanjkanje Auerbachova pleksusa u stijenci jednjaka).

Klinička slika:

U kliničkoj slici preovladava disfagija, retrosternalna nelagoda, regurgitacija hrane progutana 2 – 3 sata ranije. U dilatiranom dijelu se mogu razviti perforacije i karcinom.

Dijagnoza:

  • RTG barijem: pokazuje prošien i presavijen jednja...
Read More