Abscessus anorectalis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

povecan broj leukocita tagged posts

Abscessus anorectalis

Abscessus anorectalis

Abscessus anorectalis
Abscessus anorectalis

Definicija:

Abscessus anorectalis je gnojna upala u anorektalnom području.

Etiologija:

 • infekcija
 • ulceracije

Klinička slika:

Javljaju se bolovi u analnom predjelu i u rektumu. Pri defekaciji, bolovi se pojačavaju. Kod digitorektalnog pregleda koji je veoma bolan, pipa se submukozni apsces kao oteklina na jednoj strani analnog kanala. Temperatura je povećana, a laboratorijski imamo povećanu sedimentaciju, povećan broj leukocita i pojavu neutrofilije.

Dijagnoza:

 • Klinička slika
 • laboratorijski nalaz
 • RTG

Liječenje:

Liječenje je operativno. Potrebna je incizija i drenaža uz antibiotsku terapiju. Operativni zahvat se vrši u općoj anesteziji.

Read More
Laboratorijski nalazi

Laboratorijski nalazi

Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika je osnovna rutinska hematološka pretraga koja uključuje određivanje crvene krvne slike, broja leukocita i broja trombocita.

Crvena krvna slika

Broj eritrocita

Eritrociti su stanice periferne krvi, bikonkavnog oblika, čiji je glavni sastojak hemoglobin koji prenosi kisik iz pluća u tkiva i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. Stanice eritropoeze se stvaraju u koštanoj srži, a funkcionalno zreli eritrociti obavljaju svoju funkciju u perifernoj krvi. Određivanje broja eritrocita u perifernoj krvi prvi je i osnovni pokazatelj hematoloških poremećaja eritrocitne loze...

Read More
krvni elementi

Bijela krvna loza

Normalan broj leukocita u krvi je 5.000 – 8.000 u 1ml/krvi. Razlikujemo granulocite(neutrofili, eozinofili, bazofili), limfocite i monocite.

 • preko 10.000/ml naziva se limfocitoza
 • manje od 4.000/ml – leukopenija

Broj leukocita varira i mjenja se u raznim stanjima koja i ne moraju biti patološka.

Fiziološka leukocitoza se javlja kod:

 • težak fizički rad, muka, povraćanje, psihička uzubđenja,
 • U trudnoći – 12.000 – 15.000
 • Kod novorođenčeta 25.000

Broj leukocita može rasti kod pojedine vrste leukocita a i ukupno.

Leukocitoze

Neutrofilije

 • Apsolutna neutrofilija – broj neutrofila preko 6.000/ml
 • Relativna preko 70%

Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu.

Smatra ...

Read More

Planiranje porodice

Planiranje porodice

Planiranje porodice

Planiranje porodice podrazumeva pravo supružnika da sami odlučuju o broju dece koju žele imati, o vremenu kada će žena ostati bremcniia i o ritmu kojim će se planirani porođaj odvijati. Ono ima za cilj ostvarenje suštinske ravnopravnosti žene, kao i pružanje mogućnosti ženi da prema prilikama i situaciji u porodici, prema želji svojoj i svog bračnog druga, u optimalnim zdravstvenim i drugim okolnostima čuvajući svoje zdravlje i sposobnosti za materinstvo, ostvaruje svoje želje u vezi sa potomstvom. Zbog toga u planiranju porodice, može se reći, žena u izvesnom smislu ima dominantnu ulogu, ne samo u biološkom pogledu, već i u pogledu donošenja odluke...

Read More