Glandula sublingualis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

podjezična žlijezda tagged posts

Glandula sublingualis

Glandula sublingualis

Autor: dr. Međedović Eida

Glandula sublingvalis ili podjezična žlijezda je uglavnom mukozna žlijezda, alveotubulozne građe. Smještena je između m. genioglosusa i mandibule. Na mandibuli je smještena u istoimenoj udubini, fovea sublingvalis. Njezin gornji rub čini nabor sluznice ispod jezika, koji je označen kao plika sublingvalis. Medijalno od žlijezde nalazimo n. lingvalis, a. sublingvalis i duktus submandibularis. Ova žlijezda ima više manjih izvodnih kanala, duktus sublingvales minores koji se otvaraju duž plike sublingvalis, te jedan glavni izvodni kanal, duktus sublingvalis major, koji se otvara na karunkula sublingvalis.

Glandula sublingvalis je inervirana od simpatikusa i parasimpatikusa. Simpatičke niti joj dolaze od pleksusa oko a. facijalis...

Read More