Tipovi konstitucije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

pavlovljev reflex lucenje zelucanog soka tagged posts

atleta

Tipovi konstitucije

atleta

atleta

Konstitucija je skup nasljednih (i stečenih) morfoloških i funkcionalnih karakteristika organizma. Pri tome se uzimaju u obzir razne karakteristike:

  • opšti izgled tijela
  • razmjeri i odnosi pojedinih dijelova tijela
  • reagovanja na različite spoljne faktore (posebno psihičke reakcije)
  • ispoljavanje sklonosti prema određenim bolestima

Faktori spoljne sredine mogu u većoj ili manjoj mjeri uticati na morfo-funkcionalne karakteristike pa ih ne smijemo zanemariti kada govorimo o konstituciji.

Recimo neadekvatna ishrana, fizička aktivnosti, socijalna sredina (posebno važno za konstutucionalne podjele bazirane na psihičkoj reakciji) itd.

Tipovi konstitucije

Klasifikacija konstitucije može da se zasniva na morfološkim ili funkcionalnim karakteristikama ili i jednim i drugim...

Read More