Maligni tumori pankreasa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

pankreas slika tagged posts

Karcinom gušterale

Maligni tumori pankreasa

Definicija

Rak gušterače je naziv za maligni tumor gušterače. Nije tako čest kao ostali tipovi raka i postotak izlječivosti od te vrste karcinoma je najmanji. Kasno uzrokuje smetnje i kad se otkrije, najčešće je već u uznapredovalom stadiju i nije ga moguće operacijom odstraniti. Više od 95% pacijenata umire u roku od dvije godine nakon dijagnoze. U 95% slučajeva radi se o adenokarcinomu, a ostalih 5% uključuju tumore različite prirode. Najčešći faktori rizika su: starija životna dob, pušenje, ishrana pretjerano bogata mastima, a siromašna voćem i povrćem, debljina, smanjena fizička aktivnost, te ranije bolesti kao pankreatitis, dijabetes i ciroza jetre...

Read More
Hronični pankreatitis

Hronični pankreatitis

Definicija

Hronični pankreatitis je kontinuirana, hronična upala gušterače koja uzrokuje razaranje egzokrinog dijela gušterače uz rezultantnu fibrozu i deficit egzokrine funkcije gušterače, a u kasnijim stadijima može voditi i do razaranje endokrinog dijela gušterače. Te promjene su ireverzibilne i vode do hronične abdominalne boli.

Etiopatogeneza

U većini slučajeva hroničnoj insuficijenciji gušterače prethode učestali napadi akutnog pankreatitisa, stoga su uzročnici isti (alkohol , kamenci , toksini , oksidativni stres ), no i genetske bolesti kao cistična fibroza i hereditarni pankreatitis mogu uzrokovati hronični pankreatitis u mlađih osoba.

Za razliku od akutnog pankreatitisa gdje se kao uzrok spominje spazam Oddijeva sfinkrera zbog alkohola, ovdje alkohol vjerova...

Read More