Deratizacija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

otrov za krtice tagged posts

Deratizacija

Rodenticidi

Rodenticidi

U fauni bivše Jugoslavije  zastupljeno je 33 vrste glodara. Glodari nemaju samo svoje značenje u odnosu na zdravlje i uznemirivanje čovjeka, nego su oni izuzetno štetni u poljoprivredi. Za našu poljoprivredu je izuzetno značajno oko 15 vrsta, kao što su: voluharice, pripadnici rodova Apodemusa (pravi miševi), firčak i tekunice.

Međutim, kao sanitarno‑zdravstveni pojam deratizacije utvrđen je strateški plan uništavanja štakora.

Glodari, i pored nadzora koji se vrši na svim područjima svijeta, još uvijek su potencijalni prenosioci preko 30 ozbiljnih zaraznih oboljenja. Sem kuge, oni su potencijalni nosioci zaraznih bolesti, kao što su: sodoku, tifus, bjesnilo, VHA, murini pjegavac, tuberkuloza i dr. bolesti. U cijeloj bivšoj Jugoslaviji se nalazi:

Štakor s...

Read More