Patologija trudnoće - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

organi na levoj strani stomaka tagged posts

Cijepljenje u trudnoći

Patologija trudnoće

Bolesti i trudnoća
Trudnoća predstavlja u fiziološkim granicama promjenjeno stanje žene u vremenskom periodu od začeća pa sve do porođaja ili abortusa. U to vrijeme u organizmu trudnice razvija se novo biće, koje ona snadbjeva kiseonikom, vitaminima, energetskim i gradivnim materijalom, a oslobađa razgradnih produkata metabolizma, i koje je sve do porođaja sa spoljašnjom sredinom u kontaktu isključivo preko majke. Jasno je da su zato, kako organizam majke a posebno po život važni njeni parenhimatozni organi tokom trudnoće veoma opterećeni i prinuđeni da koriste svoju rezervnu snagu. Ako su ti organi prethodno oštećeni ili ako obole za vrijeme trudnoće, njihova rezervna snaga se iscrpljuje, te se smanjuje i mogućnost da oni svojom funkcijom odgovore potrebama majke i ploda...

Read More