Kongenitalni pes equinovarus - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

operacija ahilove tetive kod pes equinovarusa tagged posts

pes equinovarus

Kongenitalni pes equinovarus predstavlja patološki pomak u talo-navikularnom, talo-kalkaneusnom i kalkaneo-kuboidnom zglobu stopala uz skraćenje tetiva, sveza i zglobnih čahura. Učestalost na broj rođenih je  – 1-2 : 1000; M : Ž = 2 : 1, a u isto vrijeme je druga kongenitalna malformacija po učestalosti, češće zahvata desno stopalo, dok kod 50% bolesnika oba stopala, a 20 – 30 puta veća obiteljska učestalost (genetska sklonost).

Etiologija:

 • Endogeni uzroci:
  • mehanički faktori
  • intrauterina bolest mišića i živaca
  • zastoj u fetalnom razvoju stopala
  • oštećenje zametnog tkiva talusa u 1. tromjesečju trudnoće
 • Egzogeni uzroci:
  • oligohidroamnion se navodi kao jedan od mogućih uzroka

Prema Ruth-Wynne-Davies nasljeđivanje je multifaktorsko i ako oba roditelja imaju pes eq...

Read More