Ventriculus lateralis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

neurologija cista na mozgu tagged posts

Ventriculus lateralis

Ventriculus lateralis

Ventriculus lateralis

Bočna ili lateralna moždana komora je parna šupljina smještena u centralnim dijelovima hemisfera. Ima oblik donekle spoljoštenog slova C čiji je konkavitet usmjeren prema naprijed i dolje. Na njoj opisujemo sljedeće dijelove: čeoni rog (cornu frontale s. anterius), središnji dio (pars centralis), potiljačni rog (cornu occipitale s. posterius) i sljepoošni rog (cornu temporale s. inferius). Svaka lateralna moždana komora je preko svog međukomornog otvora (foramen interventriculare) povezana sa trećom moždanom komorom. Ovaj otvor je omeđen sprijeda sa pars libera columnae fornicis, a straga sa tuberculum anterius thalami.

Cornu frontale s. anterius nalazi se ispred interventrikularnog otvora, a usmjeren je u dubinu čeonog režnja velikog mozga...

Read More