Caecum - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

na kojoj strani tijela je slijepo crijevo tagged posts

Caecum

Caecum

Caecum
Caecum

Cekum ili slijepo crijevo je  početni dio debelog crijeva koji leži u desnoj bočnoj udubini. Prema kolon ascendensu je zavijen pod uglom od 90 stepeni i u taj ugao se izljeva ileum. Sa dna cekuma polazi mali izdanak u obliku crvuljka nazvan apendiks vermiformis, koji se otvara u cekumu na ostium apendicis vermiformis. Mjesto gdje se ileum izljeva u cekum označava se kao ostium ileocekale. On je zatvoren sa valva ileocekalis, koju grade dvije usne: labium superius i labium inferius. Labium superius svojim gornjim dijelom priapada kolon ascendensu, a donjim dijelom ileumu. Labium inferius gornjim dijelom pripada ileumu, a donjim cekumu. Obje ove usne sprijeda i straga se sastaju formirajući jedan nabor koji se označava kao frenulum valve ileocekalis...

Read More