Kolposkopija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

mozaicne promene na grlicu tagged posts

Kolposkopija

Kolposkopija

Kolposkopija

Kolposkopija je metoda pregleda vaginalnog dijela grlića materice pomoću posebnog optičkog aparata nazvanog kolposkop, kojim se posmatrani dio organa uvećava 10 do 25 puta.

Prednji dio aparata, koji se uvlači u vaginu, snadbjeven je hladnim izvorom svjetlosti, koji osvjetljava posmatranu površinu, a na zadnjem dijelu je okular kroz koji se posmatra.

Kolposkopija je lahko izvodljiva, potpuno neškodljiva, nije praćena nikakvim komplikacijama i pruža dosta elemenata za trijažnu dijagnostiku pri rutinskim ginekološkim pregledima ugrožene ženske populacije. Njen osnovni nedostatak je što se može koristiti samo za pregled spoljne površine vaginalnog dijela grlića, a ne i za kontrolu endocerviksa, koji je ovoj metodi nedostupan.

Prema većini autora najcelishodnije je...

Read More