Ekskretorna urografija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

mikciona cistografija tagged posts

Excretory urography

Ekskretorna urografija

Excretory urography
Excretory urography

Intravenskim ubrizgavanjem urografskog kontrastnog sredstva, koje bubreg brzo Izluči, dolazi do opacifikacija mokraćnih puteva, odnosno radiografskog prikazivanja bubrega i kolektornog sistema. Na snimcima ekskretorne urografije postaju vidljivi mnogi detalji u renalnom parenhimu i morfološke odlike mokraćnih puteva. Ovim dijagnostičkim postupkom se dobljaju važne Informacije o funkciji svakog bubrega i anatomiji kanalikularnh struktura.

Ekskretorna urograflja je često dijagnostički dovoljna da se utvrde određena patološka stanja, kao što su: urolltljaza, opstruktivne uropatlje, maligni tumori, kongenitalne anomalije, traume, inflamacije, hipertenzije, ehinokokoza bubrega i druga oboljenja.

Infuziona urograflja je modifikacija intravenske urograflje...

Read More