Citološka dijagnoza displazije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

maligna neoplazma dijagnoza tagged posts

PAPA test

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima.
Poznato je, naime, da se površine kože i svih sluznica u organizmu čoveka stalno oslobađaju deskvamacijom najpovršnijih ćelija, koje se zamenjuju novim. To se neprekidno dešava i sa sluznicom grlića materice, endocerviksa i endometrijuma.

Radi mikroskopskog pregleda i postavljanja dijagnoze, potrebno je napraviti razmaz ovih ćelija, koje jednako deskvamišu sa zdravih kao i sa maligno promenjenih površina, obojili ih po metodi papanikolau i pod mikroskopom ih pregledati, procenjujući prema njihovim karakteristikama da li postoji osnov da se u datom slučaju posumnja na post...

Read More