Oboljenja respiratornih organa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

ljudski organi raspored slike tagged posts

Respiratorni sistem

Oboljenja respiratornih organa

Respiratorni sistem
Respiratorni sistem

Bolest po svom toku može biti:

  • akutna
  • subakutna
  • recidivna
  • hronična

Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje.

Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog, RTG i laboratorijskog nalaza.

Simptomi

Opšti:

  • povišena temperatura
  • bljedilo
  • malaksalost
  • gubitak apetita.

Kašalj

Najznačajniji simptom. Na osnovu osobenosti kašlja ponekad se može zaključiti o dijagnozi.

Alergijska ili virusna etiologija bolesti Suhi noćni kašalj
Pertusis Suhi kašalj u salvama na koji se nastavlja zvučni inspirij i završava povraćanjem
Cistična fibroza Suhi kašalj u salvama, bez povraćanja
Bronhiektazije Jutarnji...
Read More