Sarkomi mekih tkiva - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

limfonod tagged posts

Sarkom mekog tkiva

Sarkomi mekih tkiva

Etiopatogeneza:

Meka potporna tkiva čine masu između epiderma kože i koži srodnih sluznica i visceralnih organa i obuhvataju mišiće, tetive, fibrozno, sinovijalno, masno i vaskularno tkivo. Meko potporno tkivo čini polovinu tjelesne mase. Tumori koji potiću iz ovih struktura, iako histološki veoma raznorodni, svrstavaju se u istu grupu malignoma, sarkoma mekih tkiva,  zbog sličnih bioloških karakteristika, a time i sličnog terapijskog pristupa.

Mekotkivni sarkomi su rijetka oboljenja, s obzirom na veličinu tkivne mase iz koje potiću. Prema Američkim statistikama oni čine 0.7% malignoma kod odraslih i 6,5% kod djece.

Zbog velikog broja različitih potpornih tkiva, postoji čitav niz međusobno različitih tipova sarkoma...

Read More
Tumor testisa

Tumori testisa

Tumor testisa
Tumor testisa

Etiopatogeneza:

Tumori testisa su rijetki. Iako tumori testisa čine svega 1% malignoma muškaraca, u dobi između 15 i 35 godina to je najčešći malignom muškaraca. Pošto je to bolest mladih ljudi, uz to potencijalno kurabilna, tumor testisa zaslužuje posebnu pažnju, bez obzira na njegovu generalno nisku incidencu.

U testisu se može javiti čitav spektar neoplazmi. Najveći broj tumora (96%), potiće iz germinativnih ćelija. Preostala 4% su stromalni tumori.  Germinativni tumori testisa se dijele na seminome i neseminomske tumore (embrionalni karcinom, teratokarcinom, miješani-teratoembrionalni tumori horiokarcinom, tumori endodermalnog sinusa).

Nije poznat uzrok nastanka tumora terstisa...

Read More
Adenokarcinom prostate

Tumor prostate

Adenokarcinom prostate
Adenokarcinom prostate

Etopatogeneza:

Karcinom prostate čini 5% svih malignoma muškarca i najčešći  je tumor urogenitalnog sistema. Poslije tumora pluća predstavlja drugi po redu uzrok smrti od malignoma kod muškaraca.

Najčešći tumor prostate je adenokarcinom. Nastaje iz acinusa perifernog dijela žlijezde. Na osnovu ćelijske atipije, broja i izgleda ćelijskih jedara, broja mitotskih figura, invazije strome, dijele se na dobro, srednje i loše diferencirane. Pored toga postoji podjela na četiri patohistološka gradusa i Gleasonova  skala od 2 do 10.

Karcinom prostate je često spororastući tumor. Kaže se da će svaki muškarac oboliti od ovog tumora ako živi dovoljno dugo. Na obdukciji se nađe u oko 80%  muškaraca starijih od 90 godina.

U 95% slučajeva karcinom pr...

Read More
Karcinom mokraćnog mjehura

Karcinom mokraćnog mjehura

Karcinom mokraćnog mjehura
Karcinom mokraćnog mjehura

Etiopatogeneza:

Karcinom mokraćnog mjehura čini 2% svih malignih tumora i 7% urogenitalnih malignoma. Kod muškaraca je po učestalosti  peti, kod žena sedmi tumor. Poslije karcinoma prostate, to je najčešći tumor urogenitalnog trakta. Incidenca raste sa životnom dobi i najveća je u sedmoj deceniji života. Najveća incidenca je između 50-79 godine života. Karcinom mokraćnog mjehura je tri puta češći kod muškaraca nego kod žena.

Od ukupnog broja tumora mokraćnog mjehura 90% otpada na karcinom prelaznog epitela (transtional cell carcinoma). Planocelularni karcinomi čine 6%-8% a oko 2% su adenokarcinomi. Planocelularni karcinom je obično udružen sa hroničnom inflamacijom i iritacijom.

Uzrok nastanka karcinoma mokraćnog mjehura nije pozna...

Read More