Ultrazvučna dijagnostika u neurologiji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

lezije na mozgu tagged posts

Ultrazvuk arterie karotis

Ultrazvučna dijagnostika u neurologiji

Ultrazvuk arterie karotis
Ultrazvuk arterie karotis

Ultrazvučna metoda u neurologiji koristi se za pregled velikih krvnih sudova vrata i moždanih krvnih sudova, kao i za pregled parenhima i krvnih sudova mozga kod novorođenčadi i male djece. Ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata i mozga prikazuje strukturne i hemodinamske karakteristike ovih krvnih sudova, analizom ultrazvučnih talasa reflektovanih o njihove zidove i eritrocite. Metoda je bezbolna i može se ponavljati tokom praćenja bolesnika.

Pregled krvnih sudova vrata i mozga

Ultrazvučni pregled omogućava uvid u morfološke osobine velikih arterija vrata: zajedničke, unutrašnje i spoljašnje karotidne arterije, vertebralne arterije i arterije subklavije. Uz to, obezbjeđuje uvid u strukturu zida arterije, tj...

Read More
Morbus Fabry

Poremećaji lipoproteina

Morbus Fabry
Morbus Fabry

Angikeratoma corporis diffusum ili Morbus Fabry

Morbus Fabry je nasljedna sfingolipidoza. Dolazi do akumulacije glikolipida u mozgu, u ganglijskim ćelijama jer nedostaje galaktozidaza koja razgrađuje galaktozin (cerebrozid – sfingolipid sa galaktozom).

U kliničkoj slici dominiraju kožne lezije, sekundarno bubrežne i kardiovaskularne komplikacije. Trećina bolesnika ima neurološke simptome

Morbus Tay-Sachs

Nasljedna sfingolipidoza, najčešća se javlja kod jevrejske djece. Karakteriše je gomilanje gangliozida (kao cerebrozidi sfingolipidi ali umjesto galaktoze sadrže i glukozu, galaktozu, n-acetil galaktozamin, sijalična kiselina). Uočava se između 3 i 7 mjeseci života. Drastična mentalna i tjelesna retardacija. Glioza demijelinizacija...

Read More

Multipla skleroza

Multipla skleroza

Multipla skleroza

Definicija i etiologija

Multipla skleroza (MS) je bolest centralnog nervnog sitema, čija funkcija ovisi o stalnom i dovoljnom toku nervnih impulsa, što osigurava normalno funkcioniranje cijelog organizma. Unutar mozga i kičmene  moždine, patološki proces demijelinizacije  je osnov poremećaja kod multiple skleroze (MS) i zahvaća aksone. Aksoni su okruženi zaštitnom, izolirajućom ovojnicom – mijelin. Upravo mijelinska ovojnica omogućava brzo, ravnomjerno i djelotvorno prenošenje nervnih impulsa duž aksona. Današnja istraživanja pokazuju da uz oštećenje mijelina i sam akson može biti ozlijeđen. U MS pojedini dijelovi mijelinske ovojnice upalno reagiraju i propadaju, te se zbog toga ona smatra u početku bolesti upalnom demijelinizacijskom bolešću...

Read More
epilepsija

Epilepsija je simptomatski kompleks i karakterističan način reakcije mozga na različita patološka stanja  gdje mozak reaguje na električne mehaničke i hemisjke podražaje a na te podražaje reaguje svaki pa i potpuno normalni mozak. Individiualne razlike posljedica su različitog praga osjetljivosti pa tako su djeca i mlađe osobe podložnije. Važno je napomenuti da postoji epilepsija kod koje se nikakav uzrok ne može pronaći. Zato se epilepsija dijeli na:

  • Genuinu (5%) kod koje nema nikakvog organskog uzroka i koja se tretira kao duševna bolest jer je karaterisana ne samo konvulzivnim simptomima nego i posebnom strukturom ličnosti
  • Organsku ili simptomatsku epilepsiju (95%) kojoj je uzrok organska lezija na mozgu i samo je ona interesantna sa neurohirurškog aspekta

Organske l...

Read More