Bijela krvna loza - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

kada su smanjeni limfociti tagged posts

krvni elementi

Bijela krvna loza

Normalan broj leukocita u krvi je 5.000 – 8.000 u 1ml/krvi. Razlikujemo granulocite(neutrofili, eozinofili, bazofili), limfocite i monocite.

  • preko 10.000/ml naziva se limfocitoza
  • manje od 4.000/ml – leukopenija

Broj leukocita varira i mjenja se u raznim stanjima koja i ne moraju biti patološka.

Fiziološka leukocitoza se javlja kod:

  • težak fizički rad, muka, povraćanje, psihička uzubđenja,
  • U trudnoći – 12.000 – 15.000
  • Kod novorođenčeta 25.000

Broj leukocita može rasti kod pojedine vrste leukocita a i ukupno.

Leukocitoze

Neutrofilije

  • Apsolutna neutrofilija – broj neutrofila preko 6.000/ml
  • Relativna preko 70%

Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu.

Smatra ...

Read More