Akutni spinalni sindromi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

injekcija dexason tagged posts

Akutni spinalni sindromi

Akutni spinalni sindromi
Akutni spinalni sindromi
  • Akutno oštećenje kičmene moždine može biti kompletno ili parcijalno.  Kod kompletnog oštećenja tj. transekcije kičmene moždine oštećene su sve strukture određenih segmenata kičme dok su kod parcijalnog oštećenja zahvaćene samo određene strukture u transverzalnom nivoima  kičmene moždine.
  • Najčešći uzroci akutnog oštećenja  kičmene  moždine su traume, metastazni ekstraduralni tumori, akutni mijelitisi (mijelopatije), infarkt kičmene moždine koji nastaje uslijed tromboze arterije spinalis anterior, hematomijeljja , subduralna ili epiduralna hemoragija.

Parcijalna transverzalna  lezija kičmene moždine

  • Sindrom hemisekcije kičmene moždine Brown-Sequard-U izuzetnim slučajevima  ...
Read More