Nefron - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

histoloska gradja koze tagged posts

nefron

Nefron

nefron
nefron

Funkcije bubrega možemo proučavati i na nivou nefrona koji predstavalja osnovnu morfološku i funkcionalnu jedinicu bubrega.

Nefron se sastoji iz dva osnovna dijela:

  • glomerul
  • tubul

Pojedini dijelovi nefrona su smješteni u području cortexa i medulle. Glomerul predstavlja mrežu razgranatih kapilara utisnut u početni dio tubula koji se naziva Bowmanova čahura. Bowmanova čahura i glomerul čine Malphigijevo tjelašce. Iz glomerularnih kapilara tekućina se filtrira u Bowmanovu čahuru, i zatim prolazi bubrežnim kanalićem duž kojeg filtrirana tekućina prelazi u definitivni urin. Iz Bowmanove čahure tekućina ide u proksimalni kanalić. Ovi dijelovi su smješteni u području corteksa...

Read More
Oko

Anatomska i histološka građa oka

Organ vida možemo podijeliti na tri odvojena, ali funkcionalno povezana dijela:

  • pomoćni aparat oka (organa oculi accesoria)
  • očna jabučica (bulbus oculi)
  • vidni putevi.

POMOĆNI APARAT OKA

Sačinjavaju ga kapci (palpebrae), suzni aparat (apparatus lacrimalis), spojnica (conjunctiva), vanjski mišići oka (musculi bulbi oculi externi), očna šupljina (orbita), pokosnica (periost), masno tkivo orbite (peniculus adiposus), krvne i limfne žile te živci.

KAPCI (palpebrae)

Kapci predstavljaju dva kožno-mišićno-fibrozna nabora čiji je zadatak zaštita očne jabučice od vanjskih štetnih utjecaja. Svojim pokretanjem kapci mehanički skidaju sitna strana tijela. Pomoću suza kapci održavaju stalnu vlažnost korneje i konjuktive. Rubovi kapaka ograničavaju prostor koji se zove rima palpebrarum...

Read More

Kožne promjene u toku rendgenskog zračenja

koža
koža

Na samom početku radioterapije nije postojala mogućnost da se primijenjena doza izrazi u egzaktnim fizičkim jedinicama. Tako je uveden pojam »eritemna doza«. To je bila ona količina x-zračenja koja je na koži pacijenta uzrokovala promjene u smislu pravog eritema. Međutim, ovakva biološka jedinica nije mogla zadovoljiti, jer nije bila tačna. Radilo se o čisto  subjektivnom  prosudivanju kožnih promjena. Danas se za mjerenje doze koristi fizička jedinica, a to je 1 r.

Prilikom liječenja malignih tumora koji leže u većim dubinama, ako se koristi zračenje x-zracima, koža je ta koja prima najveće doze iz sljedećih razloga:

  • koža je najbliža izvoru zračenja,
  • kožu pogađaju zraci koji još nisu oslabljeni prolaskom kroz tkivo,
  • koža prima relativno najveći p...

Read More