Somatoformni poremećaji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hipohondar-znacenje tagged posts

hipohondar

Somatoformni poremećaji

hipohondar
hipohondar

Somatoformni poremećaji su karakterizirani fizičkim simptomima za koje ne postoji adekvatno medicinsko objašnjenje. Somatski simptomi prouzrokuju značajan emocionalni stres kao i oštećenje socijalnih i radnih sposobnosti. U ovom poglavlju biće pomenuti neki od najvažnijih somatoformnih poremećaja uključenih u MKB-10.

Somatizacijski poremećaj

Somatizacijski poremećaj karakteriziraju mnogobrojni, raznovrsni somatski simptomi koji uključuju više organskih sistema (npr. gastrointenstinalni i neurološki), a ne mogu se objasniti na osnovu objektivnih fizikalnih i laboratorijskih pretraga.

Poremećaj je hroničan i u pravilu se javlja prije tridesete godine života...

Read More