Tireoidni hormoni - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

gusavost tagged posts

Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni
Tireoidni hormoni

Tireoidni hormoni su u neodvojivo vezani sa metabolizmom joda u organizmu jer je jod njihov osnovni sastojak.

Formiranje hormona tireoidee

  • jod se unosi u organizam u hrani i vodi, a dnevne potrebe su između 100 i 200 mikrograma
  • pri prolazu krvi kroz štitnu žlijezdu jod se aktivnim transportom akumulira u ćelijama štitne žlijezde (20:1 u odnosu na koncentraciju u krvi)
  • jod se dalje oksidira pomoću enzima jodne peroksidaze
  • oksidirani jod se ugrađuje u aminokiselinu tirozin, pa ako se ugradi samo jedan atom joda nastaje monojodtirozin (MIT), a ako se ugrade dva onda nastaje dijodtirozin (DIT)
  • reakcijom između jednog MIT-a i jednog DIT-a nastaje – trijodtironin (T3), a reakcijom između dva DIT-a nastaje – tetrajodtironin (T4) ili tiroksin.
  • Spajanje joda na...
Read More
Ishrana obljelih od multiple skleroze

Uloga joda u organizmu

Ishrana

Ishrana

Od ukupno 20-50 mg joda, u štitnjači se oko 8 mg ugradi u hormone (tiroksin i trijodtironin) neophodne za pravilan fizički i psihički razvoj organizma. Sadržaj joda u zemlji utiče na lanac ishrane, te izrazito smanjenje vodi nastanku gušavosti koja ima endemski karakter na nekim područjima. Strumogeno djelovanje pokazuju soja, kikiriki, insekticidi i tetraciklini. Preporučeni dnevni unos za djecu od 0-6 mjeseci 15 μg, od 7-12 mjeseca 135 μg. Djeca od 1-3 godine treba da unesu 75 μg, od 4-7 godina 110 μg, 7-9 godine 100 μg. Od 10-11 godine i muškarci i žene treba da unose 135 μg, U periodu od 12 godine pa naviše za sve osobe ženskog pola preporučeni dnevni unos je 110 μg ...

Read More
glandula tiroidea

Oboljenja štitne žlijezde u dječjem uzrastu

Štitna žlijezda

glandula tiroidea
glandula tiroidea

Nalazi se u prednjem dijelu vrata, a sastoji se od dva lobusa koji su vezani isthmusom. Desni lobus je obično nešto veći. Luči hormone tiroksin ili tetrajod-tironih (T4) i trijodtironin (T3).

Nakon apsorpcije u GITu jod aktivnim transportom ulazi u ćelije štitnjače (tireocite). Osnovni proces je aktiviranje joda tj. njegova oksidacija katalizirana enzimom peroksidazom, čime nastaje jon joda.

Jod se u takvom jonskom obliku veže za aminokiselinu tirozin na 1 ili na 2 mjesta, te nastaju mono- i dijodtirozin. Spajanjem jedne molekule mono-i jedne molekule dijodtirozina nastaje T3, a spajanjem 2 molekule dijodtirozina nastaje T4.

Stvoreni hormoni deponuju se u tireoglobulinu unutar folikula tireoidee, a oslobađaju se procesom proteolize na koj...

Read More