Dermatomikoze - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

građa vagine tagged posts

Dermatomikoza

Dermatomikoze

Dermatomikoza
Dermatomikoza

Definicija:

Dermatomikoze predstavljaju oboljenja kože izazvana gljivicama.

Etiopatogeneza:

Dermatomikoze izazivaju biljke najjednostavnije građe bez hlorofila (gljive), a mogu imati jednoćelijsku ili višećelijsku građu. Razmnožavaju se sporama, koje nastaju na dva načina:

 • seksualnim
 • aseksualnim putem

Najveći broj gljiva koje su patogene za čovjeka i životinje razmnožava se nespolnim putem. To su fungi imperfecti. Razmnožavaju se stvaranjem konidija ili vegetativno. Stvaranje konidija karakterističnoje za dermatofite koji su patogeni za čovjeka:

 • Microsporum
 • Trichophyton
 • Epidermophyton

Kvasci su gljive koje se razmnožavaju vegetativnim putem, stvaranjem blastospora i spolnim putem, askosporama...

Read More
Ehlers–Danlos sindrom

Ehlers–Danlos sindrom

Ehlers–Danlos sindrom
Ehlers–Danlos sindrom

Definicija:

Ehlers–Danlos sindrom je nasljedna bolest vezivnog tkiva sa vulnerabilnošću kože i hipermobilitetom zglobova.

Patogeneza:

U osnovi nastanka oboljenja imamo poremećaj u građi kolagena (nedostatak lizilhidroksilaze, nemogućnost pretvorbe prokolagena u kolagen).

Klinička slika:

Koža je prekomjerno elastična, vrlo vulnerabilna tako da i manje traume uzrokuju povrede i krvarenja. Prisutni su i hipermobilitet zglobova, hipotonija mišića i pojava mekih (moluskoidnih) tumora na mjestima izloženim čestim traumama. Često je i oštećenje većih krvnih žila.

Dijagnoza:

 • klinička slika
 • histološki nalaz
 • citološki nalaz
 • elektronskomikroskopski nalaz

Terapija:

Adekvatna terapija ne postoji.

Read More
os costale

Anatomska građa rebra

os costale
os costale

 • svako rebro (costa), ima koštani dio (os costale) i sprijeda rebrenu hrskavicu (cartilago costalis)
 • postoji 12. pari rebara; gornjih 7 redovito spojeno s prsnom kosti pa su nazvana i costae verae
 • donjih 5 rebara costae spuriae, vežu se posredno ili se uopće ne vežu na prsnu kost
 • 11. i 12. rebro su nasuprot ostalima slobodna rebra i nazvana su costae fluitantes
 • os costale ima caput, collum i corpus costae
 • granicu između vrata i tijela rebra čini tuberculum costae
 • glava i tuberculum costae imaju zglobnu ploštinu
 • zavoji: razlikujemo zavoj po rubu, po ploštini i po uzvojitosti
 • hijalina hrskavica rebra počinje okoštavati u starosti i to više u muškaraca nego u žena i time se smanjuje pokretljivost prsnog koša

Posebnosti pojedinih rebara

 • prvo rebro – malo i plj...

Read More
Urethra feminina

Urethra feminina

Uretra feminine je cilindrčna cijev preko koje mokraćni mjehur žena komunicira sa vanjskom sredinom. Započinje na ostium uretre internumu, ide prema dolje i naprijed, prolazi kroz dijafragmu urogenitale i otvara se na ostium uretre externumu, koji se nalazi u gornjem dijelu vestibuluma vagine, oko 2 cm iza klitorisa. Sa strane ostium uretre externuma nalaze se dva mala otvora na koja se otvaraju duktus parauretrales. Duga je oko 3 cm. Gornji dio uretre feminine je u odnosu sprijeda sa venoznim pleksusom vesikopudendalisom, lateralno sa m. levator ani, a straga sa vaginom, od koje je odjeljuje septum uretrovaginale. U svom donjem dijelu, ženska uretra je u odnosu sprijeda sa preuretralnim ligamentom, lateralno sa m. transverus perinei profundus, a straga sa vaginom.

Uretra je građena o...

Read More
Glandula sublingualis

Glandula sublingualis

Autor: dr. Međedović Eida

Glandula sublingvalis ili podjezična žlijezda je uglavnom mukozna žlijezda, alveotubulozne građe. Smještena je između m. genioglosusa i mandibule. Na mandibuli je smještena u istoimenoj udubini, fovea sublingvalis. Njezin gornji rub čini nabor sluznice ispod jezika, koji je označen kao plika sublingvalis. Medijalno od žlijezde nalazimo n. lingvalis, a. sublingvalis i duktus submandibularis. Ova žlijezda ima više manjih izvodnih kanala, duktus sublingvales minores koji se otvaraju duž plike sublingvalis, te jedan glavni izvodni kanal, duktus sublingvalis major, koji se otvara na karunkula sublingvalis.

Glandula sublingvalis je inervirana od simpatikusa i parasimpatikusa. Simpatičke niti joj dolaze od pleksusa oko a. facijalis...

Read More