Dermatomikoze - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

građa vagine tagged posts

Dermatomikoza

Dermatomikoze

Dermatomikoza
Dermatomikoza

Definicija:

Dermatomikoze predstavljaju oboljenja kože izazvana gljivicama.

Etiopatogeneza:

Dermatomikoze izazivaju biljke najjednostavnije građe bez hlorofila (gljive), a mogu imati jednoćelijsku ili višećelijsku građu. Razmnožavaju se sporama, koje nastaju na dva načina:

 • seksualnim
 • aseksualnim putem

Najveći broj gljiva koje su patogene za čovjeka i životinje razmnožava se nespolnim putem. To su fungi imperfecti. Razmnožavaju se stvaranjem konidija ili vegetativno. Stvaranje konidija karakterističnoje za dermatofite koji su patogeni za čovjeka:

 • Microsporum
 • Trichophyton
 • Epidermophyton

Kvasci su gljive koje se razmnožavaju vegetativnim putem, stvaranjem blastospora i spolnim putem, askosporama...

Read More
Ehlers–Danlos sindrom

Ehlers–Danlos sindrom

Ehlers–Danlos sindrom
Ehlers–Danlos sindrom

Definicija:

Ehlers–Danlos sindrom je nasljedna bolest vezivnog tkiva sa vulnerabilnošću kože i hipermobilitetom zglobova.

Patogeneza:

U osnovi nastanka oboljenja imamo poremećaj u građi kolagena (nedostatak lizilhidroksilaze, nemogućnost pretvorbe prokolagena u kolagen).

Klinička slika:

Koža je prekomjerno elastična, vrlo vulnerabilna tako da i manje traume uzrokuju povrede i krvarenja. Prisutni su i hipermobilitet zglobova, hipotonija mišića i pojava mekih (moluskoidnih) tumora na mjestima izloženim čestim traumama. Često je i oštećenje većih krvnih žila.

Dijagnoza:

 • klinička slika
 • histološki nalaz
 • citološki nalaz
 • elektronskomikroskopski nalaz

Terapija:

Adekvatna terapija ne postoji.

Read More
os costale

Anatomska građa rebra

os costale
os costale

 • svako rebro (costa), ima koštani dio (os costale) i sprijeda rebrenu hrskavicu (cartilago costalis)
 • postoji 12. pari rebara; gornjih 7 redovito spojeno s prsnom kosti pa su nazvana i costae verae
 • donjih 5 rebara costae spuriae, vežu se posredno ili se uopće ne vežu na prsnu kost
 • 11. i 12. rebro su nasuprot ostalima slobodna rebra i nazvana su costae fluitantes
 • os costale ima caput, collum i corpus costae
 • granicu između vrata i tijela rebra čini tuberculum costae
 • glava i tuberculum costae imaju zglobnu ploštinu
 • zavoji: razlikujemo zavoj po rubu, po ploštini i po uzvojitosti
 • hijalina hrskavica rebra počinje okoštavati u starosti i to više u muškaraca nego u žena i time se smanjuje pokretljivost prsnog koša

Posebnosti pojedinih rebara

 • prvo rebro – malo i plj...

Read More
Urethra feminina

Urethra feminina

Uretra feminine je cilindrčna cijev preko koje mokraćni mjehur žena komunicira sa vanjskom sredinom. Započinje na ostium uretre internumu, ide prema dolje i naprijed, prolazi kroz dijafragmu urogenitale i otvara se na ostium uretre externumu, koji se nalazi u gornjem dijelu vestibuluma vagine, oko 2 cm iza klitorisa. Sa strane ostium uretre externuma nalaze se dva mala otvora na koja se otvaraju duktus parauretrales. Duga je oko 3 cm. Gornji dio uretre feminine je u odnosu sprijeda sa venoznim pleksusom vesikopudendalisom, lateralno sa m. levator ani, a straga sa vaginom, od koje je odjeljuje septum uretrovaginale. U svom donjem dijelu, ženska uretra je u odnosu sprijeda sa preuretralnim ligamentom, lateralno sa m. transverus perinei profundus, a straga sa vaginom.

Uretra je građena o...

Read More