Genetske bolesti - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

genetske bolesti mozga – fabrisova bolest tagged posts

hromozom

Genetske bolesti

hromozom
hromozom

Genetske bolesti su rezultat promjena na genima tj.segmentima molekule DNA koja cini najveci dio hromosoma. Geni kao aktivni dijelovi DNA kontrolisu sintezu proteina koji imaju razlicitu ulogu u organizmu (gradivnu, transportnu, ulogu enzima itd.)

Genetski uslovljene bolesti mogu biti nasljedne (da se prenose od roditelja) ili stecene (nastale kao rezultat mutacije koja se dogodila usljed nepovoljnog uticaja spoljnih faktora na gamete)

Genetske bolesti :

Mogu biti :monogenske -izazvane promjenom samo jednog gena

Hromosomske: izazvane promjenama u odredjenom broju gena i strukturi hromosoma te

Multifaktorne -kad je u pitanju vise gena I kad zavise od uticaja spoljasnjih faktora
MONOGENO NASLJEDNE BOLESTI:
Ima ih preko 2000...

Read More