Vrste emfizema pluća - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

emfizem pluća lečenje tagged posts

emfizem

Vrste emfizema pluća

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma.

Klasifikacija i patogeneza

Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to i podjela prema etiološkim činiocima. Za kliničku praksu su najznačajniji slijedeći oblici:

Emphysema centroacinare

Ili sekundarni, opstruktivni emizem gdje je zona proširenih prostora u respiratornim bronhiolama drugog i trećeg reda i zaustavlja se pred alveolarnim duktusima. Ovaj oblik nastaje u toku razvoja hroničnog bronhitisa tj sekundarno i prati ga opstrukcija terminalnih bronhiola.

Emphysema panacinare

Gdje emfizematozne destrukcije obuhvataju cijele acinuse, a opšte uvećanje vazdužnih prostora počinje ...

Read More
Emfizem

Emfizem pluća

Definicija

Emfizem pluća definiše se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada, bez jasnih znakova fibroze. Emfizem pluća karakterišu oštećenja plućnog parenhima. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmjenu respiracijskih gasova. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloških oštećenja u acinusu. Dva najznačajnija oblika su panacinusni emfizem (acinus je oštećen manje ili više uniformno) i centroacinusni emfizem (dominantno zahvaćen središnji dio acinusa). Vrlo često oba tipa morfoloških oštećenja uočavamo u istom plućnom krilu, s tim što može da preovladava jedan ili drugi tip.

Etiopatogeneza

Procjenjuje se da u Americi 1,65 miliona ljudi boluje od emfizema pluća...

Read More