Savremeni tretman dekubitusa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

dijabeti tagged posts

Dekubitus

Dekubitus
Dekubitus

GRANUFLEX® – prva hidrokoloidna obloga ikada proizvedena u svijetu – otvorila je put metodi vlažnog cijeljenja rana i u potpunosti promijenila način njihovog zbrinjavanja.
Za površinske i duboke rane sa slabom do umjereno jakom sekrecijom.

Tri hidrokoloida u jednoj oblozi – natrijkarboksimetilceluloza, želatin i pektin.

Svojstva obloge

Djelovanje

Vanjski vodootporni sloj priječi sekundarno zagađenje i višestruku infekciju rane.

Hidrokoloidne čestice upijaju sekret, stvarajući meko-vlažni gel.

Hipoksična i blago kisela sredina pod oblogom pomaže enzimima u odstranjivanju odumrlog tkiva i ubrzava stvaranje zdravog, mladog tkiva.

Vlažna okolina, uz stalnost tjelesne temperature u rani, bitno smanjuje osjećaj boli te dovodi do obnavljanja stanica epiderma.

Pri u...

Read More
Oko

BOLESTI STAKLASTOG TIJELA

Oko
Oko

Staklasto tijelo je homogena, transparentna, bezbojna masa u stanju koloidnog gela. Sprijeda je ograničena lećom, zonulama Zinni i cilijarnim tijelom, a pozadi retinom. S prednje strane ima udubljenje (fossa patellaris s. hyloidea) u kojem leži stražnja ploha leće. Straga staklasto tijelo podupire retinu s kojom je čvrsto vezano samo u predjelu nazubljene linije i papile vidnog živca. Veći dio staklovine čini voda, 98-99%, a ostatak su organske tvari i elektroliti te hijaluronska kiselina. U staklovini nema krvnih žila niti živaca.

Samostalne, klinički manifestne, bolesti staklovine su rijetkost. Češće, staklovina biva zahvaćena bolestima okolnih dijelova oka, osobito žilnice i cilijamog tijela.

Likvefakcija staklovine

Najčešće je pojava pri senilnoj degene...

Read More
Hyperglycemia

Kako prepoznati HIPERGLIKEMIJU

Hiperglikemija je termin koji označava povišenje šećera u krvi preko 8,0 mmol/L. Veoma mnogo osoba s dijabetesom ima šećer u krvi iznad ove razine ali ne osjećaju nikakvih tegoba. Mogućnost nastanka određenih simptoma nastaje kada se šećer u krvi povisi na 15,0 mmol/L. Svakako, postoje osobe sa izvjesnim simptomima na nižim razinama šećera u krvi ali i one osobe koje simptome osjećaju tek na nešto višim razinama.

Hiperglikemija je posljedica potpunog neliječenja ili nedovoljnog i nepravilnog liječenja dijabetesa. Ukoliko bolesnik izostavi insulinsku terapiju, nastaje hiperglikemija. Međutim, u dobro liječenom dijabetesu, sa dobro reguliranim šećerom u krvi, u određenim stanjima može nastati hiperglikemija...

Read More
Dijabetička retinopatija

Dijabetička retinopatija – Diabetic retinopathy

Dijabetička retinopatija
Dijabetička retinopatija

Šećerna bolest može oštetiti bilo koji dio oka. Najčešće je oštećenje mrežnjače – dijabetička retinopatija. Dijabetes ubrzava nastanak mrene (katarakta), može oštetiti vežnjaču, rožnicu, šarenicu, staklasto tijelo, vidni živac, itd. Oštećenja oka, prije svega retinopatija, nastaju nakon 5, 10, 20 godina trajanja šećerne bolesti, ali se ponekad nađu prilikom otkrivanja dijabetesa.

U mrežnjači se nalaze brojni sitni završeci vidnog živca koji primaju električne impulse koje izaziva svjetlost što dopire kroz prednji dio oka. Oštećenje mrežnjače – dijabetička retinopatija se može pojaviti u svakoga ko ima šećernu bolest. Vodeći je uzrok sljepila u radno aktivnog stanovništva na Zapadu...

Read More