Radiološko ispitivanje bubrega - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

cistografija tagged posts

Cistoskopija

Radiološko ispitivanje bubrega

Cistoskopija
Cistoskopija

Nativni snimak abdomena služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama, a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega.

Intravenozna urografija je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. Tim pretragama se određuje položaj, veličina, oblik bubrega, te izgled njegovog izvodnog sistema. Na osnovu toga, kako bubrezi koncentrišu ili izlučuju kontrastni materijal može se orjentaciono odrediti i funkcija bubrega.

Indikacije za urografiju su:

 • bakteriološki dokazana urinarna infekcija
 • abdominalni tumori
 • hematurija nejasne etiologije
 • slabo napredovanje na težini
 • neobjašnjeni abdominalni bol
 • povišena tjelesna temperatura nejasne etiologije
 • hipertenzija
 • trauma abdomena
 • nefrolitijaza
 • neurogena bešika
 • sindromi
 • kongenitalne anomalije poznate...
Read More
Karcinom mokraćnog mjehura

Karcinom mokraćnog mjehura

Karcinom mokraćnog mjehura
Karcinom mokraćnog mjehura

Etiopatogeneza:

Karcinom mokraćnog mjehura čini 2% svih malignih tumora i 7% urogenitalnih malignoma. Kod muškaraca je po učestalosti  peti, kod žena sedmi tumor. Poslije karcinoma prostate, to je najčešći tumor urogenitalnog trakta. Incidenca raste sa životnom dobi i najveća je u sedmoj deceniji života. Najveća incidenca je između 50-79 godine života. Karcinom mokraćnog mjehura je tri puta češći kod muškaraca nego kod žena.

Od ukupnog broja tumora mokraćnog mjehura 90% otpada na karcinom prelaznog epitela (transtional cell carcinoma). Planocelularni karcinomi čine 6%-8% a oko 2% su adenokarcinomi. Planocelularni karcinom je obično udružen sa hroničnom inflamacijom i iritacijom.

Uzrok nastanka karcinoma mokraćnog mjehura nije pozna...

Read More
RTG glave

Rendgenološki pregled oka

RTG glave

RTG glave

Ove metode pretrage koristimo kod dijagnosticiranja različitih vrsta povreda mehkih i koštanih dijelova orbite i oka, zatim stranog tijela u oku, orbiti ili njihovoj okolini te kod brojnih oboljenja kako oka i orbite, tako i susjednih organa i centralnog nervnog sistema.

U tu svrhu služimo se čitavim nizom rendgenskog snimanja među kojima su najvažnije:

 • snimke orbita po Cakhvellu
 • kraniogram u dva smjera
 • snimke paranazalnih šupljina
 • snimke optičkih kanala po Rheseu
 • tomografija orbite i paranazalnih šupljina
 • dakriocistografija
 • pneumoorbitografija
 • ciljane snimke
 • tomogrami turskog sedla
 •  CT
 • MRI

Video prilog: MRI glave

Read More
Excretory urography

Ekskretorna urografija

Excretory urography
Excretory urography

Intravenskim ubrizgavanjem urografskog kontrastnog sredstva, koje bubreg brzo Izluči, dolazi do opacifikacija mokraćnih puteva, odnosno radiografskog prikazivanja bubrega i kolektornog sistema. Na snimcima ekskretorne urografije postaju vidljivi mnogi detalji u renalnom parenhimu i morfološke odlike mokraćnih puteva. Ovim dijagnostičkim postupkom se dobljaju važne Informacije o funkciji svakog bubrega i anatomiji kanalikularnh struktura.

Ekskretorna urograflja je često dijagnostički dovoljna da se utvrde određena patološka stanja, kao što su: urolltljaza, opstruktivne uropatlje, maligni tumori, kongenitalne anomalije, traume, inflamacije, hipertenzije, ehinokokoza bubrega i druga oboljenja.

Infuziona urograflja je modifikacija intravenske urograflje...

Read More