Conjunctivitis follicularis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

cervicitis chronica follicularis tagged posts

Oko

Conjunctivitis follicularis

Može se pojaviti u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj formi.

Conjuctivitis inclusoria (paratrachoma, bazenski konjunktivitis) je akutna forma. Razlikujemo 2 oblika – kod novorođenčadi i kod djece ili odraslih.

  • Kod novorođenčadi – počinje u drugoj nedjelji po rođenju. Uzročnik je Chlamydia oculogenitale. Infekcija nastaje za vrijeme prolaza kroz inficirani porođajni kanal, gdje je inficiran cerviks, ali nema nekih kliničkih simptoma kod majke. Klinički su vidljivi jak otok kapaka i obilna seropurulentna sekrecija. Konjunktiva je crvena, somotastog izgleda zbog papilarne hiperplazije. Bolest traje 7 dana i obično ne ostavlja posljedice.
  • Kod djece i odraslih izazivač je isti a izvor je urogenitalni trakt...
Read More
ektopična trudnoća

Cervikalna trudnoća i cervikalni abortus

ektopična trudnoća
ektopična trudnoća

Usađivanje jajne ćelije u sluzokoži grlića, pošto se ovulum ipak nalazi i razvija u uterusu, trudnoća je ektopična a ne ekstrauterina. Vrlo je rijetka a nastaje zbog:

  • nepripremljene sluznice na gornjem dijelu uterusa,
  • pojačane aktivnosti miometrijuma i bržeg prolaska jajeta.
  • zakašnjelog sticanja implantacionih sposobnosti jajeta.

Te se ovulum usađuje u endocerviks.

U početku trudnoća protiče bez posebnih tegoba i simptoma. Kasnije, sa rastom ovuluma razvlače se zidovi cerviksa, i javljaju se prvi znakovi karakteristični za ovu patološku nidaciju.
Zbog nepovoljnih uslova za razvoj ovuluma, već u drugom ili trećem mjesecu trudnoće nastaje djelimično odljuštivanje horionskih čupica, što je u početku praćeno slabijim krvarenjem, a ponekad i sla...

Read More
zenski organi

Poremećaj statike uterusa i vagine

zenski organi
zenski organi

Umjeren spad prednjeg i zadnjeg zida vagine nema gotovo nikakav uticaj na trudnoću i porođaj. Ipak se mora imati na umu da žene sa proširenim ušćem vagine i izraženijim spadom prednjeg, a naročito zadnjeg zida ponekad teže ostaju bremenite. Smanjenu mogućnost za trudnoću objašnjava činjenica da  sperma po koitusu lahko iscuri u spoljašnju sredinu.
Trudnoća se kod žena sa spalim prednjim ili zadnjim zidom vagine razvija bez posebnih teškoća. Porođaj takode napreduje bez komplikacija vezanih za ovo stanje.
U doba istiskivanja ploda može ispred ili pored prednjačećeg dijela da se delimično spuste i izađu izvan introitusa ispali najniži dijelovi prednjeg i zadnjeg zida vagine...

Read More

Kolposkopija

Kolposkopija

Kolposkopija

Kolposkopija je metoda pregleda vaginalnog dijela grlića materice pomoću posebnog optičkog aparata nazvanog kolposkop, kojim se posmatrani dio organa uvećava 10 do 25 puta.

Prednji dio aparata, koji se uvlači u vaginu, snadbjeven je hladnim izvorom svjetlosti, koji osvjetljava posmatranu površinu, a na zadnjem dijelu je okular kroz koji se posmatra.

Kolposkopija je lahko izvodljiva, potpuno neškodljiva, nije praćena nikakvim komplikacijama i pruža dosta elemenata za trijažnu dijagnostiku pri rutinskim ginekološkim pregledima ugrožene ženske populacije. Njen osnovni nedostatak je što se može koristiti samo za pregled spoljne površine vaginalnog dijela grlića, a ne i za kontrolu endocerviksa, koji je ovoj metodi nedostupan.

Prema većini autora najcelishodnije je...

Read More