Medicina | Zdravstveni portal » broj rebra kod muskarca i zene http://zdravlje.eu Zdravstveni portal koji ima naučni, edukativni i informativni karakter. Wed, 24 Jun 2015 21:53:02 +0000 hr hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.2 Anatomska građa rebra http://zdravlje.eu/2010/05/10/rebra/ http://zdravlje.eu/2010/05/10/rebra/#comments Mon, 10 May 2010 13:48:31 +0000 http://www.zdravlje.eu/?p=5255 os costale

svako rebro (costa), ima koštani dio (os costale) i sprijeda rebrenu hrskavicu (cartilago costalis) postoji Opširnije...]]>

os costale
os costale

 • svako rebro (costa), ima koštani dio (os costale) i sprijeda rebrenu hrskavicu (cartilago costalis)
 • postoji 12. pari rebara; gornjih 7 redovito spojeno s prsnom kosti pa su nazvana i costae verae
 • donjih 5 rebara costae spuriae, vežu se posredno ili se uopće ne vežu na prsnu kost
 • 11. i 12. rebro su nasuprot ostalima slobodna rebra i nazvana su costae fluitantes
 • os costale ima caput, collum i corpus costae
 • granicu između vrata i tijela rebra čini tuberculum costae
 • glava i tuberculum costae imaju zglobnu ploštinu
 • zavoji: razlikujemo zavoj po rubu, po ploštini i po uzvojitosti
 • hijalina hrskavica rebra počinje okoštavati u starosti i to više u muškaraca nego u žena i time se smanjuje pokretljivost prsnog koša

Posebnosti pojedinih rebara

 • prvo rebro – malo i pljosnato
 • drugo rebro
 • 11. i 12. rebro – manjkaju tuberculum costae i sulcus costae, a angulus costae je tek naznačen
 • u 2/3 ljudi 10. je rebro slobodno i ne veže se na 9. rebro i putem njega na sternum

Varijacije

 • broj rebara je raznolik i moze varirati, uglavnom ima 12 pari rebara ali ih može biti i 11 ili pak 13; tada govorimo o vratnim ili slabinskim rebrima
 • poremećaju u razvitku uzrokuju nastanak prozorskih odn. Viličastih rebara

Razvoj rebar

 • hrskavične osnove rebara počinju okoštavati krajem 2. mj. Embrionalnog ćivota i to od natrag prema naprijed

Zglobovi rebara

 • postoje spojevi rebara s kralješnicom (zglobovi) i spojevi s prsnom kosti (diarthrosis et synhondrosis)

Articulationes costovertebrales

 • articulatio capitis costae: zglobne su ploštine na glavici rebra dvodijelne i vežu se na susjedne kralješke ( iznimka su 1., 11. i 12. rebro)
 • rebra se istodobno uzglobljuju s gornjim i donjim rubovima susjednih kralješaka, te s discus interbertebralis s kojim je povezana svezom lig. Capitis costae interaarticulare
 • articulatio costotransversaria – sva rebra s iznimkom 11. i 12. rebra, uzglobljena su s processus transversus odgovarajućeg kralješaka te dobivamo 2 međuovisna zgloba
 • articulationes sternocostales – u spojevima rebara sa sternumom samo djelomice nalazimo zglobove i pri tom redovito nalazimo zglobove između prsne kosti i 2. – 5. rebra
 • sinhodrotski spojevi spajaju 1., 6. i 7. rebro s prsnom kosti
 • articulationes sternocostalis zglobovi su pojačani svezama koje se nastavljaju u membranu sterni
 • zglobovi između prsne kosti i rebara spojevi su s hrskavičnim dijelom rebra

Prsni koš (thorax)

 • oblikuju ga 12 prsnih kralješaka s međukralješničkim pločama, 12 pari rebara i prsna kost
 • omeđuje prsnu šupljinu (cavum thoracis) koja ima gornji i donji otvor –  apertura thoracis superior i apertura thoracis inferior
 • donji otvor omeđuju arcus costalis i processus xiphoideus prsne kosti, a gornji otvor omeđuju oba prva rebra

Gibanje prsnog koša

 • zbog elastičnosti se vraća u prvobitni položaj
 • pokretni prsnog koša predstavljajum zbroj pojedinačnih pokreta
 • granica kretnji su položaj pri najvećem izdisaju (položaj ekspirija) i položaj najvećeg udisaja (maksimalni inspirij)

Na gornjem ekstremitetu razlikujemo rameni obruč i udove. Rameni obruč sastoji se od lopatica i ključne kosti.

Anatomska građa rebra 2.53/5, (50.67%), 15
]]> http://zdravlje.eu/2010/05/10/rebra/feed/ 1