Kompjuterizovana tomografija slezene - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

bolesti slezene kod ljudi tagged posts

CT slezene

Kompjuterizovana tomografija slezene

CT slezene
CT slezene

Anatomija slezene

Slezena (lat.lien) je organ koji se nalazi u tijelima svih kralježnjaka. Kod čovjeka selena se nalazi u trbuhu, a služi za razgradnju oštečenih crvenih krvnih stanicai kao spremnik krvi. Smatra se da je slezena jedan od središta aktivnosti retikuloendotelnog sustava (dio imunološkog sistema).

Slezene je smještena u gornjem lijevom dijelu trbušne šupljine, iza želuca i odmah ispod ošita. Dimenzije organa su 125 × 75 × 50 mm , a težina prosječno 150 g.

Slezena je obavijena vezivnom čahurom. Od čahure u unutrašnjost, parenhim slezene odlaze vezivne pregrade (trabekule), koje sadrže krvne žile i živce. Unutar pregrada nalaze se okrugle nakupine limfnog tkiva koje se nazivaju bijela pulpa...

Read More