Neonatalna sepsa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

bakterija klebsiella tagged posts

Novorođenče

Neonatalna sepsa

Novorođenče

Novorođenče

Neonatalna sepsa je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom, sa visokom smrtnošću. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno, zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. Može se javiti u slijedećim oblicima:

  • sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko, fulminantno oboljenje, pretežno sa respiratornom simptomatologijom
  • sepsa sa kasnim početkom (obično 2-3 nedjelje) takode nastala kolonizacijom vaginalne flore i često sa pretežnom predilekcijom CNS-a
  • intrahospitalna sepsa kod novorođenčadi sa visokim rizikom i sa florom predominantnom u jedinici intenzivne njege.

Najčešći uzročnici primarne sepse (vremenom se mijenjaju) su mikroo...

Read More
Gentamicin

Gentamicin

Gentamicin
Gentamicin

Spektar djelovanja:

Prema gentamicinu su naročito osetljivi pseudomonas, proteus, coli bakterije, klebsiella i veliki broj sojeva stafilokoka.

Djeluje i na sojeve stafilokoka koji stvaraju penicilinazu, pa i na one koji su rezistentni prema oksacilinima.

Gentamicin djeluje neposredno na bakterijske ribosome gdje inhibira sintezu proteina i ometa pravilno prepisivanje genetskog koda. U molekul proteina se ugrađuje pogrešna aminokiselina i stoga je stvoreni protein nefunkcionalan.

Farmakokinetika:

Gentamicin je neaktivan nakon per oralne primjene i stoga se aplicira parenteralno.

Nakon intra muskularne injekcije maksimalna koncentracija u krvi se postiže u toku 60 do 90 minuta i proporcionalan je primijenjenoj dozi. Aktivna koncentracija se održava šest do osam sati...

Read More