Povrede perifernih nerava - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

atrofija misica hipotenara tagged posts

nervus ulnaris

Povrede perifernih nerava

Dijele se na akutne i hronične.

Akutne povrede perifernih nerava

Predstavljaju akutnu oštru ili tupu povredu perifernog nerva obično u sklopu teže povrede cijelog ekstremiteta. Mogu biti otvorene ili zatvorene. Obično se dešavaju u ratu povredom vatrenim oružijem, nožem ali nagnječenjem, lomom kosti itd.

Seddon razlikuje tri tipa individualnog aksonskog odgovora na traumu. Pri tome nikako ne zaboraviti da se nerv sastoji od hiljada aksona različitih veličina koji su različito otporni na traumu na tom mjestu povređivanja.

Neuropraksija – najlakši je oblik i predstavlja fiziološki blok u provodljivosti aksona bez vidljivog prekida aksona. Ona je neka vrsta komocije nerva ili poremećaja cirkulacije kroz nervno stablo. Nastaje tupim povredama, prolaskom zrna pored nerva...

Read More